Система обліку публічної інформації

Публічна інформація доступна в апараті РДА

Загальний відділ

Відділ кадрової роботи

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Публічна інформація доступна в структурних підрозділах РДА

Управління праці та соціального захисту населення

Управління освіти, молоді та спорту

Управління економіки

Відділ культури

Фінансове управління

Служба у справах дітей

Відділ агропромислового розвитку

Центр надання адміністративних послуг

Архівний відділ

Відділ державної реєстрації

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури

Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню Коломийською районною державною адміністрацією

№№

зп

Вид публічної інформації, якою володіє розпорядник

Відповідальний структурний підрозділ за облік та оприлюднення публічної інформації

1

Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів, адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

2

Розпорядження голови райдержадміністрації та накази керівників її структурних підрозділів з основної діяльності

Загальний відділ апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

3

Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

4

Регламент районної державної адміністрації

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

5

Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності райдержадміністрації, розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

6

Інформація про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання: затверджені параметри районного бюджету на відповідний рік, звіти про виконання районного бюджету у відповідному році

Фінансове управління райдержадміністрації

7

Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються райдержадміністрацією, форми і зразки документів, розташування місць, де надаються адмінпослуги, правила їх заповнення

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

8

Проекти регуляторних актів райдержадміністрації разом із відповідним аналізом регуляторного впливу

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, що вносять проект регуляторного акта

9

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації (громадська рада при райдержадміністрації, профільні координаційні ради тощо).

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

10

Плани роботи райдержадміністрації на поточний рік та квартал

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

11

Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації, Громадської ради при райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

12

Правила внутрішнього трудового розпорядку та розпорядок роботи райдержадміністрації.

Режим роботи в адміністративному приміщенні райдержадміністрації

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

13

Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

14

Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад у структурних підрозділах райдержадміністрації та в установах і організаціях, що належать до сфери їх управління

Керівники структурних підрозділів апарату райдержадміністрації

15

Графіки прийому громадян та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, графік проведення прямих «гарячих» телефонних ліній

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

16

Довідник робочих телефонів (номери службових телефонів та кабінетів) керівництва та посадових осіб апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

17

Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах

Загальний відділ апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

18

Зразки форм подання до райдержадміністрації та її структурних підрозділів запитів на отримання публічної інформації

Загальний відділ апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

19

Інформація про місця подання запитів та про спеціально відведені місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями

Загальний відділ апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

20

Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію, що надійшли до райдержадміністрації та її структурних підрозділів

Загальний відділ апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

21

Інформація про облік та оприлюднення публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

22

Перелік відомостей, які становлять службову інформацію районної державної адміністрації, що є власністю держави, якій надається гриф «для службового користування» (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Поділитися: